Ziekmeldingen

Ziekmeldingen kunnen enkel en alleen gedaan te worden op de eerste dag van ziekte, bij ziekte voor aanvang van de werkdag, dient u dit altijd voor 09:30u gemeld te hebben. (ziekmeldingen welke te laat of achteraf worden gedaan, zullen niet in behandeling worden genomen)

SICK NOTIFICATIONS CAN ONLY BE DONE ON THE FIRST DAY OF ABSENCE, IN CASE OF SICKNESS PRIOR TO START OF THE WORKDAY, THIS MUST BE REPORTED BEFORE 09.30HRS AT THE LATEST. (SICK LEAVE NOTIFICATIONS CANNOT BE DONE RETRO-ACTIVELY)

  • kruis aan welke op u van toepassing zijn - PLEASE INDICATE WHAT APPLIES

Flexibiliteit en beschikbaarheid… MAC|people