Ziekmeldingen

Ziekmeldingen kunnen enkel en alleen gedaan te worden op de eerste dag van ziekte, bij ziekte voor aanvang van de werkdag, dient u dit altijd voor 09:30u gemeld te hebben. (ziekmeldingen welke te laat of achteraf worden gedaan, zullen niet in behandeling worden genomen)

  • kruis aan welke op u van toepassing zijn

Flexibiliteit en beschikbaarheid… MAC|people